Yamaha YVC-1000EX
worldfone-fb chat

Thiết bị họp trực tuyến

Yamaha YVC-1000EX

Liên hệ
  • Micro mở rộng của Yamaha YVC-1000
  • Pickup micro: 5m

THÔNG TIN CHI TIẾT
THÔNG SỐ KĨ THUẬT